blok2

Kompleksowe ubezpieczenie OC zarządców

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – zarządców nieruchomości, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do tej ustawy obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019, które określa zakres ubezpieczenia. Jest nim odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządcy.

Chcesz poznać ofertę ubezpieczenia dla swojej firmy w zakresie OC zarządcy? ​

Ten rodzaj ubezpieczenia wymaga indywidualnej kwotacji. W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.

tak
nie

0
1
2
3 i więcej
0
1
2
3 i więcej

NAsi PArtnerzy

Obsługujemy

0 +

Biur rachunkowych

0 +

Wspólnot mieszkaniowych

Przewiń do góry