Poniżej przedstawiamy informacje na temat dystrybutora ubezpieczeń

Dane agenta

Nazwa: GLOBAL UBEZPIECZENIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres siedziby agenta: UL. KUNICKIEGO 135A, 20-459 LUBLIN

Rodzaj pośrednika: Agent

Numer wpisu do rejestru agentów: 11111422/A

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:
 • „BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE Oddział zakładu ubezpieczeń „BALCIA INSURANCE” SE, Łotwa
 • AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.
 • AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 •  COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • CONCORDIA CAPITAL SA
 • CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S A
 • GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • LLOYD’S POLSKA Sp. z o.o. (Society of Lloyd’s Oddział w Polsce), Oddział zakładu ubezpieczeń Society of Lloyd’s, Wielka Brytania
 • POLISA-ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SA
 • SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 •  TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 • TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa. W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:

Agent informuje również , że w zakresie pozasądowego rozpatrywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

NAsi PArtnerzy

Obsługujemy

0 +

Biur rachunkowych

0 +

Wspólnot mieszkaniowych

Przewiń do góry