Kompleksowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do tej ustawy weszło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014, które określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządcy.

W związku z faktem, że obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich czynności wykonywanych przez księgowych, w interesie biura księgowego jak i jego klientów należy rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ubezpieczenie dobrowolne obejmujące: 

  • tzw. doradztwo podatkowe czyli: prowadzenie ksiąg do celów podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie KPiR,

  • tzw. doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz inne doradztwo kadrowe (np. przygotowywanie i składanie deklaracji do ZUS lub KRUS),

  • odpowiedzialność karnoskarbową (chodzi o koszty związane z prowadzeniem takiego postępowania np. mandat karnoskarbowy),

  • odpowiedzialność cywilna i administracyjna za naruszenie RODO oraz szkody cyber np. utrata, wyciek danych.

Chcesz poznać ofertę ubezpieczenia dla swojej firmy w zakresie OC biura rachunkowego? ​​

Ten rodzaj ubezpieczenia wymaga indywidualnej kwotacji. W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.

tak
nie
tak
nie

tak
nie

tak
nie

tak
nie

tak
nie
tak
nie
tak
nie

0
1
2
3 i więcej


0
1
2
3 i więcej

NAsi PArtnerzy

Obsługujemy

0 +

Biur rachunkowych

0 +

Wspólnot mieszkaniowych

Przewiń do góry