Powrót do strony głównej

Ochrona obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy na skutek wypadku środka transportu, rabunku, wybuchu, deszczu nawalnego, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, powodzi, spływu wód po zboczach, pożaru, uderzenia piorunu i upadku statku powietrznego. Zakres może zostać rozszerzony o ryzyko kradzieży i rabunku.

Jeżeli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane
ubezpieczenie prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail