Powrót do strony głównej

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez pracowników ubezpieczającego wraz z jego śmiercią.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Suma ubezpieczenia PLN
Zakres czasowy ubezpieczenia
Grupa zawodowa
Liczba pracowników

Dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail