Powrót do strony głównej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Dokładny opis wykonywanego zawodu
Ubezpieczenie
Suma gwarancyjna  
Dotychczasowa szkodowość - czy w ciągu ostatnich 5 lat zgłoszono roszczenie

Dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail