Powrót do strony głównej

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być środki obrotowe, maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie oraz wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Dodatkowo zakres można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek wandalizmu.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Zakres ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia (suma ubezpieczenia):  
wyposażenie PLN  
maszyny, urządzenia PLN  
mienie powierzone PLN  
środki obrotowe PLN
 
Opis środków obrotowych
Gotówka od kradzieży  
Gotówka od rabunku w lokalu  
Gotówka w transporcie  
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Dotychczasowa szkodowość

Dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail