Powrót do strony głównej

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle, środki obrotowe, maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie oraz wartości pieniężne. Ochrona obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. Możliwe jest rozszerzenie o szkody zalaniowe oraz powstałe na skutek lawiny, gradu, śniegu, huraganu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Zakres ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia (suma ubezpieczenia):
budynki, budowle PLN
wyposażenie, maszyny PLN
środki obrotowe PLN
Opis środków obrotowych
Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne  
Gotówka
Zabezpieczenia p.poż. i przeciwkradzieżowe
Dotychczasowa szkodowość

Dodatkowe pytania, uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail