Powrót do strony głównej

Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków a także śmierć ubezpieczonego.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Suma ubezpieczenia PLN
Zakres czasowy ubezpieczenia
Grupa zawodowa
Wiek

dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail