Powrót do strony głównej

Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone innym osobom w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Suma gwarancyjna PLN
Zakres rozszerzony o:  
szkody wyrządzone przez psa
szkody wyrządzone przez pomoc domową
szkody wyrządzone poprzez użycie broni palnej
szkody wyrządzone w trakcie amatorskiego uprawiania sportu
szkody wyrządzone za granicą RP

Dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail