Powrót do strony głównej

Ubezpieczeniem może być objęty budynek, elementy stałe budynku, mienie ruchome a także odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem/użytkowaniem nieruchomości.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Suma ubezpieczenia mienia ruchomego od ognia i kradzieży
Suma ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych
Suma elementów stałych budynku od ognia i kradzieży
posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail