Powrót do strony głównej

Ubezpieczeniem może być objęty lokal mieszkalny jako część budynku, elementy stałe mieszkania, mienie ruchome a także odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem/ /użytkowaniem nieruchomości.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Suma ubezpieczenia mienia ruchomego od ognia i kradzieży
PLN
Suma ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych
PLN
Suma elementów stałych lokalu mieszkalnego od ognia i kradzieży
PLN
posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
PLN
dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail